O Fundacji

Fundacja "Otwórz się" tworzy takie warunki, które pozwalają na otwieranie się ludzi i grup społecznych, lokalnych społeczności i organizacji w różnych aspektach życia, co prowadzi do rozwoju, wzrostu świadomości, zrozumienia, przyjaźni i dobra.

Kontakt
Napisz do nas

Realizowane projekty

Nasza fundacja jest organizacją typu non-profit, co oznacza, że nie jest stworzona w celu generowania zysku. Wszystkie przychody przeznaczamy na działalność statutową. Prowadzimy odpłatną i nieodpłatną działalność statutową a projekty możemy realizować dzięki ofiarodawcom, którym podoba się to co robimy.

Nasze działania opisujemy na blogu. Zapraszamy do pomocy w uzupełnianiu bloga o wpisy na temat realizowanych działań.

Lista projektów naszej fundacji