in Podkasty

Rozmowa z Weroniką Caplewską wiceprezeską w firmie Envirly mierzącej ślad węglowy firm.

(00:00) Intro
(00:13) Rozmowa z Weroniką Czaplewską
(01:02) Czym zajmuje się firma Envirly?
(05:27) Jak Envirly pomaga mierzyć ślad węglowy?
(15:47) Czy prowadzicie badania efektów?
(19:53) Jak skorzystać z oferty Envirly?
(23:24) Jakie badania naukowe są uwględniane podczas rozwoju aplikacji?
(27:56) Jak zmierzyć prawdziwy efekt działania aplikacji?
(29:54) Zakończenie